Χορηγοί 2017

Διοργανωτής

Χορηγοί

Υποστηρικτές επικοινωνίας

Επίσης ευχαριστούμε για την επικοινωνιακή υποστήριξη:

  • ΕΡΤ Αιγαίου
  • εφημερίδα «Πολιτικά»
  • εφημερίδα «Δημοκράτης»