Αρχοντικό Δουκαρέλλη

Category

Open Lesvos 2017, Αρχοντικό, Ιδιωτικό

About This Project

Η κατοικία αυτή κτίστηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού Αλυσίδας και σε μικρή σχετικά ιδιοκτησία από τον Νικόλαο Δουκαρέλη, Μυτιληνιό έμπορο ξενιτεμένο από νεαρή ηλικία στην Αίγυπτο. Κτίστηκε πιθανότατα το 1922 ανάμεσα στις κατοικίες του Θ. Ηλιάδη – Βουλιουρή και του Τ. Καμπούρη και αρχιτέκτονας αναφέρεται ο Ασ. Φούσκας. Η μορφολογία του κτιρίου διέπεται από τις αρχές σύνθεσης του νεοκλασικισμού, ενώ η πομπώδης διακόσμηση όλων των μορφολογικών ενοτήτων ανάγει στις αρχές του στιλ Beaux- Arts. Σήμερα, η κατοικία έχει περιέλθει κληρονομικά στην οικογένεια Μπίνου – Παραδέλλη και έχει υποστεί σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις, ιδιαίτερα στο επίπεδο του υπογείου. Νοικιάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στεγάσει την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: Σωτηρίου- Δωροβίνη Ιωάννα, «Η αρχιτεκτονική των κατοικιών της Ανώτερης Αστικής Τάξης της Μυτιλήνης (1850- 1930)», διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 1999