Αρχοντικό Ηλιάδη – Βουλιουρή

Category

Open Lesvos 2017, Αρχοντικό, Ιδιωτικό

About This Project

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Βουρνάζων 15. Κτίστηκε το 1900 με αρχιτέκτονα τον εμπειρικό Δ. Μειμάρης για αποκλειστική χρήση κατοικίας. Αρχικός ιδιοκτήτης ήταν ο Θεόδωρος Ηλιάδης, πλούσιος έμπορος αποικιακών, ο οποίος το έχτισε για προίκα της κόρης του, που παντρεύτηκε τον ιατρό Ι. Βουλιουρή. Η ιδιοκτησία αρχικά ήταν μεγαλύτερη καθώς περιελάμβανε και την όμορη ιδιοκτησία, στην οποία κτίστηκε αργότερα η κλινική του ιατρού Βουλιουρή. Η κατοικία παραμένει σε απόγονους της οικογένειας με σημερινό ιδιοκτήτη τον Μιχαήλ Χατζηγιάννη. Σήμερα έχει χρήση γραφείων. Στο κτίριο εκφράζεται ο νεοκλασικισμός, όπως και στα επόμενα κτίρια της οδού Βουρνάζων, η οποία θεωρείται από τους πιο αριστοκρατικούς δρόμους της πόλης. Χαρακτηριστική είναι η λιτότητα της πρόσοψης με την τριμερή διάρθρωση της.

 

Πηγή: Σωτηρίου – Δωροβίνη Ιωάννα, «Η αρχιτεκτονική των κατοικιών της Ανώτερης Αστικής Τάξης της Μυτιλήνης (1850-1930)», διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 1999.