Κεντρικά Λύκεια

Η ανέγερση του πρώτου κτιρίου του Γυμνασίου ξεκινά το 1840 επί τουρκοκρατίας και εγκαινιάζεται στο τέλος του 1841, σε οικόπεδο το οποίο ήταν δωρεά του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Το κτίριο αυτό αποτελούσε τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των σχολείων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πριν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις του 1840 με μορφολογικά στοιχεία από την εκκλησιαστική και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Λόγω των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών, το κτίριο αντικαθίσταται με ένα μεγαλύτερο με σχέδια του Α. Αδαλή κατόπιν παμψηφεί έγκρισής των σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε στις 18/09/1891 από το μητροπολίτη Μυτιλήνης Κων. Βαλιάδη και το Γυμνάσιο ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του στο Καλλιμάρμαρο κτίριο- Νέα Σχολή- όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.  Η αρχιτεκτονική του νέου κτιρίου στηρίζεται στην αρμονία των νεοκλασικών μορφολογικών του στοιχείων με στοιχεία δωρικού και ιωνικού ρυθμού, γεγονός που το καθιστούν ένα κτίριο μοναδικής μορφολογικής καθαρότητας. Κατά την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής μετατράπηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο, φιλοξενώντας παράλληλα και πολλούς Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Πηγή: Χιωτέλλη Φανή, «Το έργο του αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή στην Μυτιλήνη (1882- 1915)», ερευνητική εργασία, ΔΠΘ, Ξάνθη 2016